Bermuda Adaları, Eritre, bu gün sizin ulusal gününüz! EDIT bu özel günde her şeyin gönlünüzce olmasını diler.
Welcome to bank-holidays.com, Feel the world's pulse! Day and night, our journalists are monitoring the world's press and the financial centers to bring you the most accurate information. A global site for local information
Facebook Facebook
Tüm resmi tatiller ve kutlamalar dünyanın

Katolik veya protestan : dini bayramlar

Adı Tarihi Tür Daha
Aziz Florian günü*Perşembe 4 Mayıs, 2017Katolik veya protestan 
view more
Saint Georges (Aziz Georges) (tıklayın)**Cymartesi 6 Mayıs, 2017Katolik veya protestan 
view more
Saint-Marie de la Mer-France hacısı (tıklayın)*Çarşamba 24 Mayıs, 2017Katolik veya protestan 
view more
Yükseliş*Perşembe 25 Mayıs, 2017Katolik veya protestan 
view more
Pazartesi Pentikostu*Pazartesi 5 Haziran, 2017Katolik veya protestan 
view more
Yahya (Floransa, Turin, Genes)*Cymartesi 24 Haziran, 2017Katolik veya protestan 
view more
Saint Pierre (Aziz Pierre) ve Saint Paul (Aziz Paul)*Pazartesi 26 Haziran, 2017Katolik veya protestan 
view more

Aziz Florian günü -
Cuma 4 Mayıs, 2018

Katolik veya protestan : Christian saint, and the patron saint of Linz


Saint Georges (Aziz Georges) (tıklayın) -
Pazar 6 Mayıs, 2018

Katolik veya protestan : Müslüman topluluğunu ilgilendirmiyordur. Not observed by Muslim communities


Saint-Marie de la Mer-France hacısı (tıklayın) -
Perşembe 24 Mayıs, 2018

Katolik veya protestan : Aynı zamanda, Orcival'da da oluyor (Clermont-Ferrand'a yakın).


Yükseliş -
Perşembe 25 Mayıs, 2017

Katolik veya protestan : Yükseliş, her zaman perşembe günüdür, Paskalya'dan sonra kırk gün kutlanılır. Isa tekrar hayata dönüp, müritlerine bir kaç kez göründükten sonra, onları toplar ve vaftiz etme ve eğitim verme emirlerini verir. Ondan sonra yükselir ve Allah Babasının yanına


Pazartesi Pentikostu -
Pazartesi 5 Haziran, 2017

Katolik veya protestan : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.


Yahya (Floransa, Turin, Genes) -
Cymartesi 24 Haziran, 2017

Katolik veya protestan : İsa'nın çağdaşı Yahudi vaiz ve peygamber. Zekeriya'nın oğludur. Hristiyanlıkta Vaftizci Yahya olarak anılır ve aziz kabul edilir. Müslümanlar, Sâbiîler (Mandenistler) ve Bahailer tarafından peygamber kabul edilir. Bu durum Yeni Ahit'teki Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri ile, Kur'an'da ve Bahai metinlerinde teyit edilir. M.S. 27 yılı civarında İsa'yı Şeria Nehri'nde vaftiz ettiğine inanılır.


Saint Pierre (Aziz Pierre) ve Saint Paul (Aziz Paul) -
Pazartesi 26 Haziran, 2017

Katolik veya protestan : Or Solemnity of Saints Peter and Paul is a liturgical feast in honour of the martyrdom in Rome of the apostles Saint Peter and Saint Paul. The celebration is of ancient origin, the date selected being the anniversary either of their death or of the translation of their relics. [Wikipedia]